L’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes d’Estalvis i Assegurances d’Espanya (Adicae), va interposar l’any 2010 una macrodemanda, amb 15.000 afectats, sol·licitant la nul·litat de les clàusules sòl dels seus préstecs bancaris que els impedia beneficiar-se de les baixades del tipus d’interès.

La demanda va ser assignada al Jutjat Mercantil número 11 de Madrid, on la titular és la Magistrada-Jutge Carmen Gonzalez Suárez, qui després de deu mesos de la finalització del judici ha dictat Sentència estimant parcialment la demanda i declarant nul·les les clàusules sòl que utilitzaven 40 bancs i caixes en les seves condicions generals.

La precitada Sentència considera nul·les les clàusules pel seu caràcter abusiu i la “falta de transparència”, així mateix obliga les entitats financeres a eliminar les clàusules sòl dels préstecs i a cessar en la seva utilització. Tanmateix aquesta Sentència podria suposar un gerro d’aigua freda per a bancs i caixes atès que també els obliga a retornar “les quantitats indegudament abonades per les clàusules declarades nul·les a partir de la data de publicació de la Sentència del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013, amb els interessos que legalment corresponguin”.

L’esmentada resolució es troba en plena concordança amb la coneguda Sentència de la Sala Civil del Tribunal Suprem, que va fixar doctrina en declarar que els usuaris afectats podrien recuperar els diners invertits a partir de la publicació (maig de 2013). No obstant és d’esperar que en els propers mesos el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciï sobre la retroactivitat total de les demandes de clàusules sòl.

La Sentència dictada pel Jutjat Mercantil número 11 de Madrid encara no és ferma i les entitats financeres podrien presentar recurs d’apel·lació davant l’Audiència Provincial de Madrid.

Des de Ejarque Abogados, com a especialistes en productes bancaris, aconsellem que totes aquelles persones que estiguin afectades per clàusules sòl no deixin passar més temps i posin el seu cas en mans dels nostres advocats perquè els puguin assessorar sobre el seu cas particular i resoldre’ls tots els dubtes puguin tenir.